ประเทศพม่า

การขอวีซ่าประเทศพม่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่ต้องการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่าสามารถขอวีซ่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1:

เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.myanmarevisa.gov.mm จากนั้นกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2:

ยืนยันและชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

ขั้นตอนที่ 3:

รับเอกสารรับรอง (ภายใน 5 วันทำการ)

ขั้นตอนที่ 4:

รับวีซ่าเมื่อเดินทางถึงประเทศพม่า 


ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.myanmarevisa.gov.mm