วิธีชำระเงิน

 

    

ข้อมูลสำหรับโอนเงินผ่านธนาคาร

 

โอนผ่านธนาคารดังนี้ >>   สำหรับ ซื้อทัวร์แบบจอยทัวร์  ทัวร์หน้าร้าน (๋JOINT TOUR)

ประเภทบัญชี      สะสมทรัพย์

  สาขา              โชคชัย 4 - ลาดพร้าว

  เลขบัญชี         230-0-86282-4

  ชื่อบัญชี            ศราพัฒน์ ธนัยนิธิรุจ 

 

  ประเภทบัญชี    ออมทรัพย์

  สาขา                 เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9

  เลขบัญชี           403-534356-6

  ชื่อบัญชี             ศราพัฒน์ ธนัยนิธิรุจ 

 

  ประเภทบัญชี     ออมทรัพย์

  สาขา                เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม 9

  เลขบัญชี            847-2-059646

  ชื่อบัญชี              ศราพัฒน์ ธนัยนิธิรุจ 

 

 ประเภทบัญชี     ออมทรัพย์

 สาขา                 โชคชัย 4-ลาดพร้าว

 เลขบัญชี           สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่

  ชื่อบัญชี              บริษัท เนเวอร์เอ็น ทัวร์ แอนด์ อีเว้นท์ จำกัด

 

   

 

โอนผ่านธนาคารดังนี้ >>  สำหรับ ซื้อทัวร์แบบ กรุ๊ปเหมา  หมู่คณะ (INCENTIVE TOUR)

ประเภทบัญชี      สะสมทรัพย์

  สาขา                โชคชัย 4 - ลาดพร้าว

  เลขบัญชี           230-0-86282-4

  ชื่อบัญชี             ศราพัฒน์ ธนัยนิธิรุจ 

  ประเภทบัญชี     ออมทรัพย์

  สาขา                เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม 9

 

  เลขบัญชี            847-2-05964-6

  ชื่อบัญชี               ศราพัฒน์ ธนัยนิธิรุจ 

 

  ประเภทบัญชี     ออมทรัพย์

  สาขา                เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม 9

  เลขบัญชี           403-534356-6

  ชื่อบัญชี                 ศราพัฒน์ ธนัยนิธิรุจ 

 

 ประเภทบัญชี     ออมทรัพย์

 สาขา                 โชคชัย 4 - ลาดพร้าว

 เลขบัญชี           สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่

  ชื่อบัญชี              บริษัท เนเวอร์เอ็น ทัวร์ แอนด์ อีเว้นท์ จำกัด

 

หลังจากลูกค้าชำระโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟ๊กซ์หลักฐานการโอนเงินมายังบริษัทฯ ที่ เบอร์ 02-935-7089

หรือ สแกนส่งทางอีเมล์ NeverEnd.Tour.Event@Gmail.Com หรือ ID LINE : DemonJunior

และติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ท่านติดต่อ  หรือ เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 24 ชมเพื่อยืนยันการรับเงิน และออกใบรับเงิน

 

กรณี สำหรับการบริการจองทัวร์ โรงแรม ตั๋วเครื่องบิน

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารหลักฐานโอนเงินมัดจำแล้ว ถือว่าการจองสมบูรณ์   ทางบริษัทฯ จึงจะดำเนินการสำรองที่นั่งและอื่นๆ 

พร้อมดำเนินการ จัดส่งใบยืนยันการจอง(เมื่อชำระมัดจำ)  + ใบรับเงิน (เมื่อชำระครบตามจำนวนแล้ว)