บริการวีซ่า

เนเวอร์เอ็น ทัวร์แอนด์อีเว้นท์  รับ ทำวีซ่าท่องเที่ยว และ เป็นตัวกลางในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว กับสถานฑูตแต่ละประเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร

โดยมีทีมงานมืออาชีพ ให้บริการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว ดำเนินการทุกอย่างให้พร้อมสรรพ จัดเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานฑูตง่ายขึ้น ในราคาย่อมเยา

นอกจากนี้ ยังบริการข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว อย่างครบถ้วน สำหรับผู้ที่กำลังต้องการข้อมูลในการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว เรารวบรวมเอาข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ ผู้เดินทางต้องการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว จำเป็นต้องเตรียม ที่ตั้งของสถานฑูต ช่วงวัน-เวลาในการยื่นวีซ่า ข้อแนะนำต่างๆ และ แบบฟอร์มในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ของประเทศต่างๆ

อาทิเช่น วีซ่ากัมพูชา, วีซ่าจีน, วีซ่าญี่ปุ่น, วีซ่าไต้หวัน, วีซ่าลาว, วีซ่าอิหร่าน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าอียิปต์, Schengen Visa, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่านิวซีแลนด์

 

» ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่า

สำหรับบางประเทศนั้น ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น

 

- ถ้าพำนักไม่เกิน 90 วัน            

เกาหลีใต้ เกาหลีใต้                           
เปรู เปรู                                           
เอควาดอร์ เอควาดอร์                                   
อาร์เจนตินา อาร์เจนตินา
บราซิล บราซิล
ซีลี ชิลี

- ถ้าพำนักไม่เกิน 60 วัน
กัมพูชา กัมพูชา
เนปาล เนปาล

- ถ้าพำนักไม่เกิน 31 วัน
Cook Islands คุกไอแลนด์

- ถ้าพำนักไม่เกิน 30 วัน     

มาเลเซีย มาเลเซีย
อินโดนีเซีย อินโดนิเซีย
จอร์แดน จอร์แดน
แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้
ศรีลังกา ศรีลังกา
ฮ่องกง ฮ่องกง
ลาว ลาว
เวียดนาม เวียดนาม
มัลดีฟส์ มัลดีฟส์
เซเชลล์ เซเชลล์
มาเก๊า มาเก๊า
ฟิจิ ฟิจิ
วานูอาตู แวนูอาตู

- ถ้าพำนักไม่เกิน 21 วัน

ฟิลิปปินล์ ฟิลิปปินล์

- ถ้าพำนักไม่เกิน 15 วัน
เวอร์จิ้นไอแลนด์  เวอร์จิ้นไอแลนด์ (อังกฤษ)

- ถ้าพำนักไม่เกิน 14 วัน
บาห์เรน บาห์เรน
บรูไน บรูไน
อิหร่าน อิหร่าน
สิงคโปร์ สิงคโปร์

แชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

เรา ยังรับวีซ่าแชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซาที่ใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิกวีซ่าแชงเก้น เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว มีเพียงวีซ่าแชงเก้น ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen สำหรับ Schengen Visa นั้น ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่ จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรกที่ผู้เดินทาง เดินทางไปถึงยุโรป

Schengen Visa นั้นใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น

การทำ Schengen Visa จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียง Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen สำหรับ Schengen Visa นั้น ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่ จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรกที่ผู้เดินทาง เดินทางไปถึงยุโรป (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก Schengen Visa ให้คือ ประเทศ อิตาลี)
 

ประเทศยุโรป ที่สามารถใช้ Schengen Visa

  วีซ่ากรีซ กรีซ วีซ่าเดนมาร์ก เดนมาร์ก วีซ่านอร์เวย์ นอร์เวย์ วีซ่าเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ วีซ่าโปรตุเกส โปรตุเกส
  วีซ่าฝรั่งเศส ฝรั่งเศส วีซ่าฟินแลนด์ ฟินแลนด์ วีซ่าเบลเยี่ยม เบลเยี่ยม วีซ่าลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก วีซ่าเยอรมัน เยอรมัน
  วีซ่าสเปน สเปน วีซ่าสวีเดน สวีเดน วีซ่าอิตาลี อิตาลี วีซ่าไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ วีซ่าออสเตรีย ออสเตรีย
  วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าสาธารณรัฐเช็ก  สาธารณรัฐเช็ก วีซ่าฮังการี ฮังการี วีซ่าเอสโตเนีย เอสโตเนีย วีซ่าลัตเวีย ลัตเวีย
  วีซ่าลิทัวเนีย ลิทัวเนีย วีซ่ามอลตาร์ มอลตาร์ วีซ่าโปแลนด์ โปแลนด์ วีซ่าสโลวาเกีย สโลวาเกีย วีซ่าสโลวีเนีย สโลวีเนีย