จัดกรุ๊ปทัวร์เหมาส่วนตัว - ดูงานสัมนา - ทีมบิวดิ้ง

M = Meetings
หมายถึง การประชุมของบุคคล หรือ องค์กร ในการจัดการประชุมในระดับนานาชาติบางครั้ง จะมีการจัดแสดงสินค้า และนิทรรศการควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะจะจัดเป็นการเฉพาะกิจ และมีการวางแผนล่วงหน้า เช่น การประชุมประจำปี การประชุมคณะกรรมการ

I = Incentive Travel
หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรือ รูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดจากการจัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงาน หรือบุคคลที่ สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัท/องค์กรวางไว้ โดยที่บริษัท/องค์กรนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

C = Convention
หมายถึง การประชุม ซึ่งมีลักษณะคล้าย Meeting แต่จะแตกต่างกันที่จำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุม (ขนาดการประชุม) ซึ่งจะมีจำนวนตั้งแต่หลายร้อยไปจนถึงหลายหมื่นคน และใช้เวลาเตรียมงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมระดับประเทศ ภูมิภาค จนถึงระดับนานาชาติ และมักจะเป็นการจัดโดยสมาคมหรือองค์กรระดับนานาชาติ หรือระดับรัฐบาล

E = Exhibition
หมายถึง การจัดนิทรรศการ/งานแสดงสินค้า หรือ กิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อแสดง/ขายสินค้า หรือบริการให้กับกลุ่มเป้าหมาย ภายในงานอาจเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้  โดยมีเจ้าภาพงาน(Organizer)ทำหน้าที่ เป็นผู้จัดการประชุมมืออาชีพ(Professional  Exhibition Organizer : PEO)เริ่มทำตั้งแต่กำหนดแนวความคิดของ งานขายพื้นที่ ติดต่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์งาน

เนเวอร์เอ็น ทัวร์แอนด์อีเว้นท์  รับทำความปราถนาของท่านให้เป็นจริง  บริการคุณภาพ ด้วยการตระหนักดีถึงความสำคัญในการเดินทางและกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ตามงบประมาณ และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

 

ทัวร์หมู่คณะ (Group Tours)

สำหรับคณะที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เดินทางเฉพาะกลุ่มของตัวเอง หรือต้องการจัดทัวร์ให้กับพนักงาน โดยทั่วไปซึ่งเปรียบเสมือนการให้โบนัส อันเป็นผลตอบแทนจากการอุตสาหกรรมในการทำงานมาตลอดทั้งปี และยังเป็นการเชื่อมความสามัคคี เสริมสัมพันธไมตรีระหว่างพนักงานด้วยกัน ทัวร์เนเวอร์เอ็น สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้เดินทางท่องเที่ยว, การจัดกิจกรรม สันทนาการต่างๆงานจัดเลื้ยงสังสรรค์ ฯลฯ เราสามารถที่จะคิดรูปแบบที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งจัดหาสถานที่ อาหาร พาหนะการเดินทาง ให้เหมาะกับงบประมาณของบริษัทฯท่านต้องการ

 

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล(Incentive Tour)

ปัจจุบันนี้บริษัทฯ หรือหน่วยงานมักมีนโยบายในการจัดการท่องเที่ยวให้กับพนักงานหรือลูกค้า เพื่อเป็นรางวัลและเป็นแรงกระตุ้นในการเพิ่มผลผลิต หรือเพิ่มยอดขาย เราสามารถพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยวที่ท่านต้องการให้เหมาะกับงบประมาณและ ค่าใช่จ่ายของทางบริษัทฯ ท่านเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเดินทาง ตามโอกาสและความเหมาะสม พร้อมทั้งเติมเต็มสิ่งที่พิเศษในการเดินทางท่องเที่ยวที่หาไม่ได้จากการเดิน ทางโดยบริการทัวร์ทั่วไป เพื่อสร้างความประทับใจ และรู้สึกถึงความสำคัญที่บริษัทของท่านให้แก่ คณะผู้เดินทาง เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตและเพิ่มยอดขายของ บริษัทฯและพร้อมที่จะร่วมแสดงความยินดีในทุกความสำเร็จ ที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้

 

การจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ ดูงาน  (MICE,Organizer,Tecnical)

ถือว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ พนักงานหรือนักขายจะได้รับความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะสร้างความประทับใจและเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่น ภูมิใจในสินค้าและหน้าที่รับผิดชอบของตน อันจะเป็นผลต่อเนื่องมาถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทด้วย นอกจากนี้เรายังมีบริการในด้านการจัดนิทรรศการ รวมถึงงานแสดงสินค้าต่างๆด้วย

 

บริการท่องเที่ยวส่วนบุคคล ( F.I.T.&Package Tour)

เราเลือกสรรที่พัก ยานพาหนะ นำเสนอแพ็คเกจท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมืออาชีพ ให้ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ โดยเน้นการบริการที่เป็นเอกลักษณ์และใส่ใจในทุกรายละเอียด ของความต้องการเพื่อให้ทุกท่านมีความสุขในวันพักผ่อนมากที่สุด  ตามสไตล์ของตัวท่านเอง

 

ทัวร์ต่างประเทศ (OUTBOUND TOUR)

เราเน้นในเรื่องของคุณภาพของโปรแกรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ให้บริการตลอดจนการจัดการ และเจาะลึกข้อมูลในแต่ละประเทศอย่างละเอียดรวมทั้งให้คำปรึกษาและบริการด้าน การขอวีซ่า เอกสารต่างๆในการเดินทาง

 

Training center&Team building
บริการจัด ฝึกอบรมภายใน-นอกองค์กร ด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาฝึกอบรมเสริมสร้างทีมงานคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป
ด้วยกิจกรรมควบคู่ไป ด้วยกิจกรรมควบคู่กับวิชาการ บริการสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบใหม่ตามความต้องการขององค์กรท่าน
Mini Walk Rally : Car Rally - Rafting Rally - Bike Rally  Activities Design :Cooking Class - Sport Day - Prommit Studio - Adventure

 

เนเวอร์เอ็น ทัวร์แอนด์อีเว้นท์ จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกให้แก่บริษัทหรือคณะส่วนตัวของท่าน  ด้วยการบริการวางแผนการเดินทางอัน โดดเด่น ที่คุณสามารถไว้วางใจ ด้วยความยินดีและภูมิใจ ในรายละเอียดและราคาที่ท่านพึงพอใจสูงสุด ซึ่งท่านเป็นผู้กำหนดได้เอง ด้วยปณิธานในการยึดมั่นให้บริการที่จริงใจ ตรงไปตรงมา วางแผนและดำเนินการจัดการจากทีมงานมืออาชีพที่คร่ำหวอด มีประสบการณ์ ด้านทัวร์ในหลากหลายเส้นทาง พร้อมบริการหลังการขายที่จะคอยติดตาม ประเมินผล ความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนา และ ถือเป็นพันธะสัญญาที่จะทำให้ท่านมั่นใจและวางใจว่าเราจะไม่มีวันทอดทิ้งท่าน ไม่ว่าก่อน ระหว่าง หรือ แม้สิ้นสุดการเดินทางไปแล้ว ท่านสามารถลองใช้บริการ รับจัดทัวร์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการปรึกษา วางแผน และ จัดการเรื่องการเดินทางของท่าน

ทีมงานทุกคนยินดีให้บริการ  พร้อมที่จะดูแลการเดินทางและกิจกรรมของท่าน..วันนี้ พร้อมคำแนะนำที่ถูกต้อง จริงใจ   ทีมงานน่ารักทุกคน ลองโทรมาสอบถามซิคะ! 

 

ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน ที่ต้องการใช้บริการ จัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนาประชุม ทำกิจกรรมนอกสถานที่ Walk Rally ทีมบิวดิ้ง

  • บริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร มูลนิธิต่างๆ
  • หน่วยงานภาครัฐ ราชการ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย
  • บริษัททัวร์ บริษัทท่องเที่ยว ที่พร้อมให้เราดูแลลูกค้าของท่าน
  • กลุ่มบุคคล ครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มกิจกรรม ต่าง ๆ
  • ท่านที่สนใจ และชื่นชอบ การท่องเที่ยวกับกลุ่มของตัวเองแบบส่วนตัว (Private Group)